Prosjekt bondegården

Elevene jobber i grupper og fordyper seg i gardsbruk før og nå. Vi er så heldige å ha et nærmiljø med et rikt gardsliv like uten for skolestua. Noen spennende historier om hvordan gardslivet har utviklet seg på Toten er også noe vi får ta del i. 5.trinn har planer om å bake totenkringle. Fredag i uke 8 skal alle gruppene legge fram sine prosjekter for gruppa. Kan hende det vanker ei Totenkringle eller to....