Unn Sethne

Rektor

61166500

48252860

Liv Karin Berg
Inspektør / Montessoripedagog

Stig-Are Melby
Montessoripedagog / Kontaktlærer 5. - 7. trinn

Kontaktlærer 5. - 7. trinn

Margrethe H. Gulbrandsen
Pedagog / Kontaktlærer 5. - 7. trinn

Berit K. Ljønes
Montessoripedagog / Kontaktlærer 1. - 4. trinn

Ole Marius Bregsveen
Pedagog / Kontaktlærer 1. - 4. trinn

Christian L. Berg
Musikkpedagog

Emilie Ø. Berge
Pedagog

Nina Smedshammer

Sosiallærer / pedagog 5. til 7. trinn

Wenche F Hagen

Pedagog 5. til 7. trinn

Mona Engelien

Pedagog

Yvonne C. Rødningsby

Pedagog 5. til 7. trinn

Line Emilie E. Olsen

Vernepleier

Elin Slåttsveen

Montessoriassistent 1. til 4. trinn

Karoline S. Lier

Assistent 1. til 4. trinn / SFO

Andreas I. Kihle

Assistent 5. til 7. trinn / SFO

Roy Larsen Hermanrud
Gymlærer / Assistent / IKT

Aud Åsstuen

Assistent / Kokk

Ann Ringen

Assistent fra 5. til 7. trinn

Gunnar Johan Dyste

Vaktmester