Søknad om fri

Dersom en elev skal ha fri må foresatte søke om dette.  Hvis det gjelder en dag eller mer, må dere bruke skjemaet som ligger til høyre på siden.

Skolen innvilger ikke fri ut over 10 dager sammenhengende.

Dersom eleven kun skal være borte i noen timer, avtales dette med kontaktlærer.