Ordensreglement

Alle skoler skal ha et godkjent ordensreglement.  Til høyre på siden finner dere ordensreglementet til Toten Montessoriskole.  Dette er godkjent av fylkesmannen i Oppland.

 

Informasjon til foresatte

Hver høst deler vi ut et informasjonshefte til alle elevene.  Her er det meste av praktisk informasjon samlet og heftet er ment som et lite oppslagsverk for dere foreldre.  Det er viktig at alle leser det og tar vare på det gjennom skoleåret.  I tillegg til at dere får papirutgaven hjem, finner dere det også her.  Til høyre på siden kan dere åpne heftet.